Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Norsk kildeskatt på utbytte

24.10.2017Alf Bakke-Løyning
Skjerpet dokumentasjonskrav for utenlandske aksjonærer

Hjelp - du er blitt rik!

19.10.2017Martin Wikborg
I Finansavisen den 13. oktober 2017 forklarer advokat Martin Wikborg i Magnus Legal at det er viktig å tenke skatt ved private investeringer. På samme type investeringsobjekt kan den effektive skatten være enten 24 % eller ca. 50 % avhengig av hvilke investeringsmodell som benyttes.

Selger du fast eiendom eller en entreprenørtjeneste?

20.11.2017 09:00:00 Omsetning av fast eiendom og omsetning av entreprenørtjenester behandles på forskjellige måter i avgiftsregelverket. Grensen kan være uklar. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man selger og hvordan det skal avgiftsbehandles. Regningen fra Skatteetaten kan ellers komme uventet.

Trenger du julevikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

16.11.2017 09:00:00 Gaver, julemusikk og pepperkaker. Mange virksomheter tenker i disse dager på behovet for ekstrahjelp til førjulsrushet. Midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Har din virksomhet kontroll på når dere lovlig kan ansette ekstrahjelp til jul?