Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Når lovverket påvirker bedriftens økonomi

La en advokat se på saken, så kan du bruke tiden på det du er best på

Som næringsdrivende må du forholde deg til et omfattende lovverk. Hvordan du innretter deg har betydning for økonomien og dermed fremtiden for din virksomhet.

Vi vil at du skal bruke tiden din på det du er best på: Å skape verdier og vekst for bedriften. Så kan vi hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer. Da setter vi oss inn i problemstillingene fra ditt ståsted og gir praktiske råd, tilpasset din drift.

Allerede da Magnus Legal ble startet for over 10 år siden, i samarbeid med Visma, var forretningsideen at vi skulle komplettere Vismas tjenester innen regnskap, lønn og rådgivning.

De siste 10 årene har vi opparbeidet en omfattende praktisk erfaring og en unik evne til å se lovverket i forbindelse med selskapets økonomi. Ta gjerne kontakt i dag om du ønsker at en advokat skal se på din sak.

Aktuelt

Hjelp - du er blitt rik!

19.10.2017Martin Wikborg
I Finansavisen den 13. oktober 2017 forklarer advokat Marint Wikborg i Magnus Legal at det er viktig å tenke skatt ved private investeringer. På samme type investeringsobjekt kan den effektive skatten være enten 24 % eller ca. 50 % avhengig av hvilke investeringsmodell som benyttes.

Merverdiavgift i finansbransjen - kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

03.10.2017Øystein Vågsether
I seneste utgave av Revisjon & Regnskap gjennomgår skatteetaten i en artikkel de foreløpige resultater av Riksprosjekt Finans. 

Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess?

19.10.2017 08:00:00 Har du som leverandør blitt utsatt for feil i en anbudsprosess? Da er det viktig at du klager. Her får du gode råd.

Nytt forslag: Slutt på mva-avtaler for eiendomsutbyggere i Oslo?

16.10.2017 08:00:00 Byrådet anbefaler at Oslo kommune skal ta seg betalt for å overta offentlige anlegg for VA. Om forslaget vedtas vil det få store konsekvenser – spesielt for utviklere av boligeiendommer.