Visma Advokater har byttet navn til Magnus Legal etter at Visma solgte BPO-divisjonen i 2016.

In 2017 Visma Advokater changed name to Magnus Legal, as a result of the sale of the BPO Division from Visma in 2016.

Aktuelt

Norsk kildeskatt på utbytte

24.10.2017Alf Bakke-Løyning
Skjerpet dokumentasjonskrav for utenlandske aksjonærer

Hjelp - du er blitt rik!

19.10.2017Martin Wikborg
I Finansavisen den 13. oktober 2017 forklarer advokat Martin Wikborg i Magnus Legal at det er viktig å tenke skatt ved private investeringer. På samme type investeringsobjekt kan den effektive skatten være enten 24 % eller ca. 50 % avhengig av hvilke investeringsmodell som benyttes.

Merverdiavgift i finansbransjen - kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

03.10.2017Øystein Vågsether
I seneste utgave av Revisjon & Regnskap gjennomgår skatteetaten i en artikkel de foreløpige resultater av Riksprosjekt Finans. 

Personalrabatter - skattefelle for ansatte i Moods of Norway-konkursen

26.09.2017Martin Wikborg
I forbindelse med konkursen i Moods of Norway er det kommet frem at skatteetaten har et stort skattekrav mot et konsernselskap. Kravet skyldes at de ansatte har kunnet kjøpe klær til sterkt rabatterte priser.

Pris for enhver pris? RenoNorden-konkursen og anskaffelsesreglene

22.09.2017Anne-Marie Varen
RenoNorden, selskapet som har hatt avtale om innsamling av husholdningsavfall for ca. 150 norske kommuner, gikk denne uken konkurs. Konkursen har ført til mye usikkerhet og ekstraarbeid hos kommunene, som jo tross alt er ansvarlig for at innhenting av avfall fungerer på en god måte.

Tollverdien omfatter mer enn du tror

29.08.2017Øystein Vågsether
I en lagmannsrettsdom av juni 2017 fikk et selskap erfare hvor komplisert fastsettelse av korrekt tollverdi kan være. Selskapet endte opp med en etterberegning på 4,6 millioner kroner.  

Fortrinnsretten - unngå konflikt, erstatningskrav og søksmål

27.08.2017Kristoffer Sivertsen
Vår advokatfullmektig Kristoffer Sivertsen tok en prat med Dagens Næringsliv om arbeidsrett. Jobber du med HR/ansettelser? Det er høyaktuelt å bli bedre kjent med reglene om fortrinnsretten til oppsagte ved nyansettelser.

Formuesskattens virkning på verdiskapning

08.08.2017Christian Fredrik Magnus
I en replikk i DN i dag (08.08.2017) etterlyser partner og daglig leder i Advokatfirmaet Magnus Legal, Christian Fredrik Magnus, en mer saklig debatt om formuesskatten. 

Lovendring - nye krav om varslingsrutiner

07.08.2017Bibbi Moen Drange
Lovendring som trådte i kraft 1. juli 2017 er relevant for de fleste norske virksomheter.